BYTOVÝ NÁBYTEK

 
Modely bytového nábytku zpracovávané pro server AEC-DATA.
 
Status: 3D modely / převody
Rozsah: 3200 modelů
 

Modelování bytového nábytku společností Montero, Aksamite, Resa, Ton … Modely zpracovány v NURBS geometrii v softwaru Rhino 4 nebo převáděny z dodaných dat do dalších formátů. Objekty připravovány tak, aby se daly modely hromadně převádět a aplikovat materiály pomocí vlastních scriptů. Generování 2D schémat z 3D modelů pro potřeby používání ve výkresové dokumentaci.

bbbl bbbr
GR_3D_BYT_04.jpg
GR_3D_BYT_05.jpg
GR_3D_BYT_06.jpg
GR_3D_BYT_07.jpg
GR_3D_BYT_00.jpg
GR_3D_BYT_01.jpg
GR_3D_BYT_02.jpg
GR_3D_BYT_03.jpg
GRAFIKA   /   3D