ANTIRADARY

 
Modely antiradarů pro jejich prezentaci na webu za použití technologie WebGL.
 
Status: vytvářeni 3D modelů / WebGL
Rozsah: 8 modelů
 

Podle fyzických modelů zpracovány modely digitální. Z objektů následně generovány výkresy jednotlivých prvků a html soubory pro jejich interaktivní prezentaci na webu antiradary.net.

  • GR_3D_ANT_01
  • GR_3D_ANT_02
  • GR_3D_ANT_03
  • GR_3D_ANT_04
GRAFIKA   /   3D