ŠKOLNÍ PROJEKTY

 
Projekty zpracovávané během studia na FA ČVUT v softwaru Autodesk Revit.
 
Status: studie / BIM
Software: Autodesk Revit
 

Ateliérové projekty včetně bakalářské a diplomové práce kompletně vyprojektované v BIM. 3D informační model budovy využit ke generování 2D výkresů, schémat a 3D řezů. Výstupem jsou stavební výkresy, detaily, tabulky, výkazy ploch, včetně komplikovaných výkresů základů, sklopených řezů a programovatelných tabulek. Projekty jsou tak v rámci parametrizace výkresů více flexibilní a umožňují navrhovat změny v projektu efektivněji bez zbytečného překreslování. Řezy, pohledy a ostatní výkresy se aktualizují během práce a není nutné je udržovat jako separátní výkresy a manuálně dokreslovat.

bbbl bbbr
AR_BIM_FA_06.jpg
AR_BIM_FA_07.jpg
AR_BIM_FA_08.jpg
AR_BIM_FA_09.jpg
AR_BIM_FA_01.jpg
AR_BIM_FA_02.jpg
AR_BIM_FA_03.jpg
AR_BIM_FA_04.jpg
ARCHITEKTURA   /   BIM