PROJEKTY V BIM

 
Projekty zpracovávané během praxe v JPA v softwaru Autodesk Revit.
 
Status: projekty / BIM
Software: Autodesk Revit
 

Projekty zpracovávané během praxe v JPA včetně prováděcích dokumentací v BIM. 3D informační model budovy je využit ke generování 2D výkresů, schémat a 3D řezů. Výstupem jsou stavební výkresy, detaily, tabulky, výkazy ploch a programovatelných tabulek. Projekty jsou tak v rámci parametrizace a propojenosti výkresů více flexibilní a umožňují navrhovat změny v projektu efektivněji bez zbytečného překreslování. Řezy, pohledy a ostatní výkresy se sami aktualizují během práce a není nutné je udržovat jako separátní výkresy a manuálně dokreslovat.

bbbl bbbr
AR_BIM_JPA_03.jpg
AR_BIM_JPA_01.jpg
AR_BIM_JPA_02.jpg
AR_BIM_JPA_03.jpg
AR_BIM_JPA_01.jpg
AR_BIM_JPA_02.jpg
AR_BIM_JPA_03.jpg
AR_BIM_JPA_01.jpg
ARCHITEKTURA   /   BIM