ATELIÉR VOLNÉ ZADÁNÍ

 
Studie souboru bytových staveb zpracovávaná v ateliéru Kohout, Tichý na FA ČVUT.
 
Status: bydlení / studie
Užitná plocha: 3 296 m2
 

Koncept vychází z okolní vznikající zástavby. Nové bytové celky se na pozemku člení do seskupení (sousedství) a vytvářejí hierarchii vnitřního prostoru. Návrh je rozdělen do dvou sousedství. Místo silniční komunikace na hranici pozemku je navržena pěší cesta, vymezující jednotlivá sousedství. Silniční cesty oddělují obytné skupiny, pěší komunikace sousedství a vnitřní komunikace vytváří cesty k domům. Zástavba tvaru písmeně U se otevírá na jih. Do vnitřního společného prostoru orientuji vstupy, obývací prostory a společné vnitřní komunikace.

bbbl bbbr
AR_FA_ATVZ_06.jpg
AR_FA_ATVZ_07.jpg
AR_FA_ATVZ_08.jpg
AR_FA_ATVZ_09.jpg
AR_FA_ATVZ_01.jpg
AR_FA_ATVZ_02.jpg
AR_FA_ATVZ_03.jpg
AR_FA_ATVZ_04.jpg
ARCHITEKTURA   /   FA ČVUT