ATELIÉR URBANISMU

 
Urbanistická studie zpracovávaná v ateliéru Kohout, Tichý na FA ČVUT.
 
Status: urbanismus / studie
Užitná plocha: 152 000 m2
 

Urbanistická studie rozvoje města Lysá nad Labem. Řešená ulice začíná na Husově náměstí a zvolna prochází několika prostředími až nakonec končí v obci Litol. Charaktery těchto míst bych pojmenoval jako centrum, bydlení ve městě, průmysl a bydlení u vesnice. Po opuštění náměstí ulice prochází obytnou zástavbou reprezentovanou rodinnými domy, dvojdomy a třípodlažními bytovkami. Následuje most překonávající železnici – podél železnice jsou umístěny výrobní a průmyslové areály. Posledním charakterem je průběh ulice až do Litole. Jedná se povětšinou a rodinné domy a dvojdomy.

bbbl bbbr
AR_FA_ATU_10.jpg
AR_FA_ATU_11.jpg
AR_FA_ATU_12.jpg
AR_FA_ATU_13.jpg
AR_FA_ATU_01.jpg
AR_FA_ATU_02.jpg
AR_FA_ATU_03.jpg
AR_FA_ATU_04.jpg
ARCHITEKTURA   /   FA ČVUT