KONCEPT ATSS

 
Studie sportovního areálu zpracovávaná v ateliéru Navrátil, Mudra na FA ČVUT.
 
Status: sportovní stavba / studie
Užitná plocha: 1 800 m2 / 800 diváků
 

Soubor staveb (restaurace, sportovní hala, tribuna) navrhován jako objekty patřící ke sportovnímu areálu Odolena Voda. Návrh souboru staveb vychází z nosné konstrukce. Pomocí šesti profilů základních konstrukčních rámů je vytvořen plynulý přechodový tvar určující objem. Z něj jsou následně vytvořena nosná žebra jednotlivých staveb. Poté je nosná konstrukce osazena hmotami jednotlivých staveb, následně dojde k potažení celé konstrukce membránou.
 
Zbývající dokumentace k projektu.

GRAFIKA   /   ANIMACE