aaaa

KONCEPT KOLBENOVA

 
Urbanistická studie zpracovávaná v týmu během praxe v JPA.
 
Status: urbanismus / studie
Užitná plocha: 38 700 m2 bydlení / 36 290 m2 administrativa / 4 700 m2 služby
 

Bloková zástavba brownfieldu navazuje na Kolbenovu ulici, kterou mění na velkorysý městský bulvár. Navrhovaná ortogonální i diagonální propojení území zapojují do širší struktury. Lokální dominanty tvoří charakteristické orientační body nové urbanizované části Vysočan. Čitelná struktura, charakter objemů a hierarchizace prostorů vnáší do území lidské měřítko.
 
Zbývající dokumentace k projektu.

GRAFIKA   /   ANIMACE