RODINNÝ DŮM ROVINA

 
Novostavba rodinného domu zpracovávaná v rámci praxe v JPA.
 
Status: bydlení / v realizaci
Užitná plocha: 600 m2
 

Budovu tvoří tradičně pojaté selské stavení s charakteristickým kamenným vyzděným štítem. Obytné křídlo farmy je situováno rovnoběžně s okrajem lesa v místě, kde se hrana pozemku výškově láme. Umístění základní hmoty domu relativně ve středu pozemku umožňuje kontrolovat obě louky, které jsou zalomením půdorysu domu vytvořeny a jež zároveň parcelu dělí na část hospodářskou – intimní a předpolí farmy – jako louku a budoucí zahradu s ovocnými stromy.

bbbl bbbr
AR_PR_ROV_03.jpg
AR_PR_ROV_04.jpg
AR_PR_ROV_05.jpg
AR_PR_ROV_06.jpg
AR_PR_ROV_01.jpg
AR_PR_ROV_02.jpg
AR_PR_ROV_03.jpg
AR_PR_ROV_04.jpg
ARCHITEKTURA   /   PRAXE