PETROVICE FARA

 
Studie farního centra zpracovávaná v JKA. Vedoucím projektu byl Marco Maio.
 
Status: fara / studie
Užitná plocha: 570 m2
 

Koncepce dostavby farního centra vychází z kontextu místa a je založena na symbolickém zvýraznění nejhodnotnější budovy areálu – stávajícího kostela sv. Jakuba Staršího. Na základě historických kompozičních zásad vytváří svými hmotami budov „pevnou“, ortogonální strukturu dvou fyzicky pevných a třetího pootevřeného křídla, které se vymezují vůči rušné komunikaci a vytvářejí s protější budovou kostela uzavřené pobytové atrium – analogii klášterní „rajské zahrady“ – spolu s komorní stavbou zahradní kaple.

bbbl bbbr
AR_PR_PET_10.jpg
AR_PR_PET_11.jpg
AR_PR_PET_12.jpg
AR_PR_PET_13.jpg
AR_PR_PET_01.jpg
AR_PR_PET_02.jpg
AR_PR_PET_03.jpg
AR_PR_PET_04.jpg
ARCHITEKTURA   /   PRAXE