KRESBA

 
Kresby a obrazy.
 
Status: kresby / grafiky
Rozsah: tužka / akvarel
 

Kresby a skici zpracovávané rukou.

bbbl bbbr
GR_2D_KRE_06.jpg
GR_2D_KRE_07.jpg
GR_2D_KRE_10.jpg
GR_2D_KRE_11.jpg
GR_2D_KRE_01.jpg
GR_2D_KRE_02.jpg
GR_2D_KRE_03.jpg
GR_2D_KRE_04.jpg
GRAFIKA   /   2D