aaaa

BUSINESS PARK KOLBENOVA

 
Urbanistická studie zpracovávaná v týmu během praxe v JPA.
 
Status: urbanismus / studie
Užitná plocha: 38 700 m2 bydlení / 36 290 m2 administrativa / 4 700 m2 služby
 

Bloková zástavba brownfieldu navazuje na Kolbenovu ulici, kterou mění na velkorysý městský bulvár. Navrhovaná ortogonální i diagonální propojení území zapojují do širší struktury. Lokální dominanty tvoří charakteristické orientační body nové urbanizované části Vysočan. Čitelná struktura, charakter objemů a hierarchizace prostorů vnáší do území lidské měřítko.
 
Koncept návrhu znázorněn v animaci.

bbbl bbbr
AR_PR_KLB_14_situace.jpg
AR_PR_KLB_15_parter.jpg
AR_PR_KLB_16_typnp.jpg
AR_PR_KLB_17_rezy.jpg
AR_PR_KLB_00.jpg
AR_PR_KLB_01.jpg
AR_PR_KLB_02.jpg
AR_PR_KLB_03.jpg
ARCHITEKTURA   /   PRAXE